Zamknij
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Rekrutacja do szkół podstaowych - Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 - Oświata - Miasto - Aleksandrów Kujawski.

 

Pobierz PDF

Rekrutacja do szkół podstaowych

 

Do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych na terenie miasta Aleksandrów Kuj.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01 - 31 marca 2016r.

9 – 13 maja 2016r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów

do 6 kwietnia 2016r.

do 20 maja 2016r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 kwietnia 2016r.

7 czerwca 2016r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

19 kwietnia – 5 maja 2016r.

8 – 11 czerwca 2016r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6 maja 2016r.

14 czerwca 2016r.

Źródło: Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27.01.2016r.

 

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dysponującej wolnymi miejscami, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczbę punktów za te kryteria:

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełniane kryterium

1.

oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko zamieszkują w Aleksandrowie Kujawskim

16

oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania rodzica

2.

szkoła podstawowa jest najbliżej położona miejsca zamieszkania dziecka
lub w obwodzie szkoły podstawowej znajduje się miejsce pracy co najmniej jednego
z rodziców

8

zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania dziecka lub miejscu zatrudnienia rodzica

3.

w szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

4

zaświadczenie ze szkoły podstawowej o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole podstawowej przez rodzeństwo dziecka lub oświadczenie rodzica

4.

w obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują osoby wspierające rodziców
w zapewnieniu dziecku należytej opieki

2

oświadczenie rodzica potwierdzające zamieszkanie w obwodzie szkoły podstawowej  osób wspierających w opiece nad dzieckiem

 

Rekrutacja:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim

  • Biblioteka
  • Gazeta Aleksandrowska
  • Gimnazjum Lotników
  • MCK
  • Powiat aleksandrowski
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Wybickiego
  • ZPP
Urząd Miejski Aleksandrów Kujawski,
ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pow. 
aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: +48.542824855, email: 
um@aleksandrowkujawski.pl , http://www.aleksandrowkujawski.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x